Ciemna materia i ciemna energia we wszechświecie. 4. Bilans energii we współczesnym wszechświecie

Ciemna materia i ciemna energia we wszechświecie

Walery Anatoliewicz Rubakow,
Instytut Badań Jądrowych, RAS, Moskwa, Rosja

Prezentacja wykładu (pdf, 2 Mb)

Pobierz film (avi): część 1 (180 MB), część 2 (210 MB), część 3 (250 MB)

  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Rozszerzający się wszechświat
  • 3. Wszechświat w przeszłości
  • 4. Bilans energii we współczesnym wszechświecie
  • 5. Ciemna materia
  • 6. Ciemna energia
  • 7. Wniosek

4. Bilans energii we współczesnym wszechświecie

Tak więc udział zwykłej materii (protonów, jąder atomowych, elektronów) w całkowitej energii we współczesnym wszechświecie jest5 tylko 5%. Oprócz zwykłej materii w Wszechświecie są także reliktowe neutriny – około 300 neutrin wszystkich typów w centymetrze sześciennym. Ich udział w całkowitej energii (masie) we Wszechświecie jest niewielki, ponieważ masy neutrin są małe i oczywiście nie są większe niż 3%. Pozostałe 90-95% całkowitej energii we Wszechświecie to "nie wiadomo, co". Co więcej, ta "nieznana rzecz" składa się z dwóch frakcji – ciemnej materii i ciemnej energii, jak to przedstawiono w ryż 5.

Ryc. 5


5 W tym samym czasie substancje w gwiazdach są nadal 10 razy mniejsze; zwykła materia znajduje się głównie w chmurach gazu.


Like this post? Please share to your friends:
Ciemna materia i ciemna energia we wszechświecie ">

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: